FPT Bắc Giang bổ sung hạ tầng quang tại huyện Việt Yên

Hiện tại, lắp mạng FPT Bắc Giang đã và đang bổ sung hạ tầng viễn thông tại nhiều xã của huyện Việt Yên, FPT Bắc Giang đã bổ sung xong hạ tầng tại các xã thuộc khu vực Bích Động của huyện Việt Yên. FPT Bắc Giang đã bổ sung toàn bộ hạ tâng quang ở rất… Continue reading FPT Bắc Giang bổ sung hạ tầng quang tại huyện Việt Yên