FPT Bắc Giang thành lập văn phòng giao dịch Việt Yên

FPT Bắc Giang xin kính gửi tới tất cả các khách hàng tại khu vực huyện Việt Yên thông tin  về văn phòng giao dịch mới tại huyện Việt Yên. Hiện tại FPT Bắc Giang đang gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất để khai trương văn phòng giao dịch mới tại Việt Yên.… Continue reading FPT Bắc Giang thành lập văn phòng giao dịch Việt Yên