FPT Bắc Giang triển khai mạng về Xã Đông Lỗ

Trong thời kỳ công nghệ thông tin phát triển nhiều như hiện nay, mạng FPT Bắc Giang cũng càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Xã Đông Lỗ là một xã phát triển của huyện Hiệp Hòa và của tỉnh Bắc Giang. FPT Bắc Giang đã và đang triển khai mạng cáp quang về xã… Continue reading FPT Bắc Giang triển khai mạng về Xã Đông Lỗ