Lắp cáp quang doanh nghiệp mạng FPT Bắc Giang

Trong tháng 8 này mạng FPT Bắc Giang có rất nhiều khuyến mại cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng mạng internet cáp quang FPT  và các sản phẩm của FPT. Mạng FPT Bắc Giang đã điều chỉnh nâng băng thông cho khách hàng doanh nghiệp nhưng giá cước không thay đổi. Quý khách hàng… Continue reading Lắp cáp quang doanh nghiệp mạng FPT Bắc Giang