FPT Bắc Giang Triển Khai Hạ Tầng Mới Huyện Yên Dũng

FPT Bắc Giang xin giới thiệu về hạ tầng cáp quang mở mới tại khu vực Huyện Yên Dũng. Hiện tại trong tháng 5/2015, theo chiến lược bao phủ cáp quang toàn tỉnh Bắc Giang thì FPT Bắc Giang đã triển khai thêm huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang. Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang… Continue reading FPT Bắc Giang Triển Khai Hạ Tầng Mới Huyện Yên Dũng